Tamara & Roi Rumba Routine

Song: Thursday - Jess Glynde